REGULAMENTUL CAMPANIEI “GIFT BOX Back to School” 1 – 30 SEPTEMBRIE 2022

REGULAMENTUL CAMPANIEI “GIFT BOX Back to School” 1 – 30 SEPTEMBRIE 2022

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“GIFT BOX Back to School”

1 – 30 SEPTEMBRIE 2022

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea Campaniei inițiată de Organizator, reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități:

 1. ORGANIZATOR
 2. Organizatorul campaniei “GIFT BOX Back to School” (denumită în cele ce urmează „Campania”) este BODYMIND HOUSE SRL cu sediul in str. Istriei, nr. 22, Camera 1, Bloc 3 D, sc. 3, etaj 2, apt. 38, sectorul 3, București, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9505/16.06.2017, cod unic de inregistrare RO37775197, reprezentată legal de catre MONICA BORS in calitate de administrator (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).
 3. Scopul prezentei Campanii este acela de a atrage vizitatori pe site-ul aromatools.ro , care să achiziționeze bunuri în perioada prezentei Companii, precum și fidelizarea acestora prin oferirea de premii, conform celor specificate mai jos, premiile urmând a fi acordate/suportate de către Organizator.
 4. Participanții la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).
 5. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România, pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv aromatools.ro.
 6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare numai după postarea acestora pe site-ul oficial al Organizatorului.

 

 1. DURATA CAMPANIEI ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE
 2. Campania va începe la data de 1 septembrie 2022, ora 00:00 și se va finaliza la data de 30 septembrie 2022, ora 23:59.
 3. Campania organizată se desfăşoară online, pe site-ul Organizatorului (aromatools.ro), pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/AromaToolsSHOP) și pe pagina de Instagram (https://www.instagram.com/aromatoolsshop) a acestuia.

 

III. DREPT DE PARTICIPARE

 1. Are drept de participare orice persoanã fizicã cu domiciliul stabil în România, care a împlinit vârsta de 18 ani și care a achiziționat produse în valoare de minim 50 de lei (inclusiv TVA, exclusiv transport) de pe site-ul aromatools.ro, fie prin plasarea comenzii pe site, fie prin comandă telefonică la numărul 0730.458.888, în condițiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial.
 2. Nu au drept de a participa la această Campanie: angajații Organizatorului, nici rudele de gradul 1 sau afinii (soț/soție) acestora.
 3. Nu pot participa la Campanie persoanele juridice, indiferent de natura acestora, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile, fundațiile, organizațiile non-profit, precum și orice alte forme de organizare similare. Campania este destinată numai cumpărătorilor, persoane fizice.
 4. Participarea la această Campanie implică acceptarea integrală a prezentului Regulament Oficial.

 

 1. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI
 2. Premiul ce poate fi câștigat în cadrul Campaniei ““GIFT BOX Back to School” conform condițiilor precizate în prezentul Regulament Oficial este: 1 “GIFT BOX” ce conține 8 produse puse la dispoziție de organizator, în valoare totală de 511,49 lei, inclusiv TVA, după cum sunt prezentate în tabelul de mai jos:

NR.

CRT.

DENUMIRE PRODUS

VALOARE UNITARĂ

(lei, inclusiv TVA)

CANTI

TATE

(buc)

VALOARE TOTALĂ

(lei, inclusiv TVA)

1

Pipetă plastic - set 5 bucăți

4.5

1

4.50

2

Pâlnie metalică mini pentru recipiente mici - set 3 bucăți

7.5

1

7.50

3

Recipient cu pipetă din sticlă brună 10ml - set 3 bucăți

15.60

1

15.60

4

Recipient roll-on din sticlă brună 10ml - set 5 bucăți

22.00

1

22.00

5

Recipient cu picurator-dop din sticlă brună 1 ml - set 10 bucăți

12.90

1

12.90

6

“Marele Ghid de Uleiuri Esentiale" - Fabienne Millet

99.99

1

99.99

7

Jocul "Drumul de la chimie la fericire"

249.00

1

249.00

8

Ulei fracționat de cocos DoTERRA

100.00

1

100.00

TOTAL

511.49

 

 1. Premiul se acordă conform mecanicii desfășurării Campaniei descrise in Capitolul V, persoanei care respectă condițiile de participare și este desemnată în urma tragerii la sorți din data de 5 octombrie 2022.
 2. Organizatorul nu va avea nicio răspundere față de eventualele cheltuieli efectuate de către câștigători pentru sau după intrarea în posesie a premiilor.

 

 

 

 1. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Mecanica desfășurării Campaniei este următoarea:

 1. Pentru o comandă în valoare de minim 50 de lei (inclusiv TVA, exclusiv transport) de pe site-ul aromatools.ro, plasată fie pe site, fie telefonic la numărul 0730.458.888, clientul este înscris automat la tragerea la sorți pentru premiul descris în Capitolul IV.
 2. Persoana poate participa de mai multe ori în cadrul Campaniei, în condiţiile impuse de prezentul Regulament Oficial.
 3. Tragerea la sorți pentru acordarea premiului va avea loc în data de 5 octombrie 2022, prin intermediul www.random.org. Organizatorul va încărca lista comenzilor din perioada campaniei în sistemul de extragere de pe siteul www.random.org , iar alocarea premiului se va realiza prin intermediul acestui site.
 4. Reprezentantii Organizatorului vor extrage 1 castigator si 3 rezerve (in ordinea extragerii fiind rezerva 1, rezerva 2, rezerva 3).
 5. Participanții extrași la tragerea la sorți vor fi anunțați prin apel telefonic/e-mail în maxim 5 zile lucrătoare de la data extragerii de către reprezentanții Organizatorului, dupa cum urmează:
 • mai intai va fi contactat castigatorul extras;
 • în cazul în care câștigătorul extras la tragerea la sorti nu poate fi contactat prin telefon sau e-mail în termen de 5 zile de la data extragerii, vor fi contactate, pe rand, rezervele extrase, in ordinea tragerii lor la sorti;
 • daca rezerva 1 nu poate fi contactata, va fi contactata rezerva 2;
 • daca rezerva 2 nu poate fi contactata, va fi contactata rezerva 3;
 • in cazul care nici rezerva 3 nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.
 1. Validarea potențialului câștigător se va face doar după ce acesta va prezenta Organizatorului numele complet și adresa la care sa fie trimis premiul, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunțarii câștigului. În cazul în care potențialul câștigator nu va prezenta informatiile solicitate în termenul specificat, acesta va fi invalidat și se va apela la rezervele extrase, in ordinea si cu respectarea procedurii mentionate la pct. 5 de mai sus.
 2. Livrarea premiului se face de către organizator, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea informațiilor de la câștigător, prin posta/curier. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru oricare dintre cazurile în care un premiu nu ajunge la destinatar sau ajunge cu întârziere, dar încearcă să medieze și să rezolve problemele apărute.

 

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – INFORMAREA PARTICIPANȚILOR
 2. Prin înscrierea în Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor prezentului Regulament și își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 3. Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie, în scopul organizării și derulării acesteia, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).
 4. Candidații, în calitate de persoane fizice vizate, au conform Regulamentului UE 679/2016, următoarele drepturi:
 • dreptul de a fi informat – au dreptul să afle exact ce fel de date personale sunt prelucrate de către operatori;
 • dreptul la acces – au dreptul să primească de la operatori, în mod gratuit, o copie a datelor personale pe care le avem în bazele noastre de date;
 • dreptul la rectificare – au dreptul să ne solicite să modificăm sau să completăm datele personale din bazele noastre de date;
 • dreptul la portabilitate – au dreptul să ne solicite datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, pe care mai apoi să-l trimitem către un alt operator;
 • dreptul de opoziție – pot să se opună prelucrării datelor personale în scopuri de marketing, cercetare, statistici și nu numai;
 • dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat – pot să ne solicite să ștergem datele personale din bazele noastre de date în cazurile în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, și-au retras consimțământul de prelucrare și nu sunt alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale etc.;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – au dreptul să restricționeze sau să blocheze modul în care procesăm datele personale;
 • dreptul de a nu fi suspus deciziilor automate – pot să ne ceară să nu prelucrăm datele personale prin mijloace automatizate;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - dataprotection.ro sau de a înainta o cerere instanței competente în cazul în care există o solicitare care nu a fost rezolvată de către operatori într-un mod favorabil.
 1. Categoriile de date prelucrate – pentru derularea prezentei campanii Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
 • datele furnizate în momentul plasării comenzii pe aromatools.ro sau telefonic la numărul 0730.458.888, în termenii și condițiile platformei;
 • nume, prenume, adresă și telefon (în cazul câștigătorilor).

 

VII. FORȚĂ MAJORĂ

 1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

 

 

 

 

 

 

VIII. LITIGII

 1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul București.
 2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării publice a câştigătorilor. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

 

 1. ALTE CLAUZE
 2. Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.
 3. Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.
 4. Prin participarea la acest concurs fiecare participant își dă acordul ca organizatorul să prelucreze datele cu caracter personal necesare derularii acestui concurs, cum ar fi: nume, prenume, adresă si telefon. De asemenea, câștigătorii își dau acceptul ca profilul personal de Facebook să fie distribuit de către organizatorul sau beneficiarul concursului în vederea anunțării câștigătorilor.
 5. Organizatorul se obligă să nu folosească datele astfel colectate pentru alt motiv decât desfășurarea prezentului concurs, și să nu comunice altor entități datele cu caracter personal.
 6. Organizatorul îşi rezervă dreptul ca pe timpul campaniei să aducă modificări campaniei în respectul acestui regulament cu anunţarea prealabila a participanţilor la campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament, iar premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune de acestea în orice mod consideră potrivit nevoilor sau intereselor sale.
 7. Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.
 8. Regulamentul oficial al Promoţiei este disponibil pe pagina site – www.aromatools.ro.
 9. Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui Regulament.
 10. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

 

Organizator,

BODYMIND HOUSE SRL